Basisschool

'De Zonnebloem'

Nerenweg 7
9270 Kalken
Tel. 09-367.56.88
E-mail: bs.kalken@g-o.be

z_k0_4 (29K) z_k1_7 (29K) z_l1_6 (25K)

Werkgroepen

Kunst

zonnebloem_werkgroepen_kunst (16K)

2-Jaarlijks wordt een klasdoorbrekend kunstproject uitgewerkt door een werkgroep bestaande uit ouders, leerlingen, leerkrachten en externe medewerkers. Zo werd er in schooljaar 2010-2011 deelgenomen aan het refterproject van 'Libelle'. Daarbij belandde onze school in de top 10.

De voorbije schooljaren werd door deze werkgroep 'Kunst en Techniek' in de kijker geplaatst, onze school werd met gedichten bekleed door de kinderen o.l.v. een professioneel dichter, de gedichten kregen 2 jaar later klank.

Deze werkgroep heeft een 3-tal vergaderingen per schooljaar. De realisatie van het project gebeurt tijdens de lesuren omdat alle leerlingen hieraan participeren.

MOS

zonnebloem_werkgroepen_mos (17K)

Een stuurwerkgroep bestaande uit leerlingen (3de graad), leerkrachten, ouders en externe medewerkers verzorgen o.a. het educatieve natuurleerpad op het schooldomein. Zij maken planningen voor het bewerken en onderhouden van de schoolmoestuin, zij volgen klasactiviteiten op betreffende de fruitboomgaard op school, ...

Tevens organiseren zij naast natuurzorg ook activiteiten die de andere domeinen van Milieuzorg op School nastreven zoals Veiligheid en Mobiliteit, Afvalpreventie en Energie.

Deze stuurwerkgroep zorgt ervoor dat alle leerlingen van de peuters tot de 6de klassers meehelpen zorg te dragen voor het milieu ... Deze werkgroepvergaderingen zetelen meestal overdag omdat de leerlingen op elke vergadering aanwezig zijn.

Publiciteit

Een werkgroep bestaande uit ouders, leerkrachten en externe medewerkers slagen erin om de school op regelmatige basis in de kijker te plaatsen. Dit wordt gerealiseerd door mee te werken aan gemeentelijke activiteiten, door de opendeurdag in een creatieve kijker te plaatsen, ... Deze werkgroep heeft een 3-tal vergaderingen per schooljaar.

Leerklimaat

zonnebloem_werkgroepen_leerklimaat (19K)

Dankzij deze werkgroep bestaande uit ouders, leerkrachten en externen slagen we erin het schooldomein in een fris jasje te steken. Dit wordt gerealiseerd door een 2-tal opfriszaterdagen in de loop van het schooljaar en voorafgegaan door een 4-tal vergaderingen.