Basisschool

'De Zonnebloem'

Nerenweg 7
9270 Kalken
Tel. 09-367.56.88
E-mail: bs.kalken@g-o.be

z_k0_6 (25K) z_k1_3 (27K) z_k2_6 (16K)

Onze leerkrachten in het lager

Juf Sylvia Rogiers is klastitularis in het eerste leerjaar

Juf Annelies Steyaert is klastitularis in het tweede leerjaar

Juf Jolien Baeyens is klastitularis in het derde leerjaar

Juf Katy Vandenbulcke is klastitularis in het vierde leerjaar

Juf Mariska Vandamme is klastitularis in het vijfde leerjaar

Juf Elke is klastitularis in het zesde leerjaar

Juf Ann Hertens geeft Muzische Vorming in de 1ste en de 3de graad en geeft ondersteuning in de klassen waar nodig.

Juf Ann De Bruycker geeft katholieke godsdienst aan het eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar.

Meester Bert Mariman geeft katholieke godsdienst aan het derde en vierde leerjaar.

Juf Marleen Van Hove geeft zedenleer in alle lagere klassen.

Juf Hafsa Boughalab geeft islamitische godsdienst

Juf Els Van Nevel geeft protestants-evangelische godsdienst

Juf Esther Schack geeft sport in alle lagere klassen